Formularz – aplikacja do Szkoły Liderek
„Liderka własnego życia: Od Pomysłu do Biznesu”
VII edycja: październik 2017 – kwiecień 2018